Reklamační řád

Reklamace a záruka na zboží

a)     Případné reklamace prodávající vyřídí ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

b)    Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Zjištěné vady je kupující povinen neprodleně oznámit DirtyCustomCaps na uvedené kontaktní údaje písemně.

c)     Za vady vzniklé přepravcem prodávající neodpovídá.

d)    Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

e)     Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním či uchováváním
  • nesprávným ošetřováním

Postup při reklamaci:

  1.  informujte nás o reklamaci na e-mail info@dirtycustomcaps.cz
  2.  zboží zašlete jako obyčejný balík (ne na dobírku) na adresu uvedenou na dirtycustomcaps.cz
  3.  do balíku přiložte kopii objednávky nebo doklad o nabytí reklamovaného zboží.
  4. O Vaši reklamaci rozhodneme ihned nejpozději do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  5. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující, tedy spotřebitel, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.