OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro internetový obchod www.dirtycustomcaps.cz.

 

Provozovatel internetového obchodu Dirty Custom Caps či prodávající

je Petr Lisák, Mšenská 64, 46604,  Jablonec nad Nisou, IČ: 05461448.

neplátce DPH

 

1.  Základní pravidla nákupu na www.DirtyCustomCaps.cz a důležité informace pro zákazníka

a)     Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

b)    Veškeré objednávky uskutečněné na www.dirtycustomcaps.cz jsou považovány za závazné.

c)     Ceny zveřejněné na DirtyCustomCaps jsou konečné a neobsahují náklady na dopravu. Cena za dopravu je uváděna vč. DPH. Prodávající neúčtuje žádné další poplatky za použití prostředků pro komunikaci na dálku.

d)    Kupující uskuteční objednávku výběrem příslušného zboží z nabídky vložením do košíku a odesláním objednávky. Před odesláním objednávky si může kupující objednávku zkontrolovat či v ní provádět změny. Po odeslání objednávky bude o této skutečnosti informován emailem.

e)     Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.dirtycustomcaps.cz a které kupující obdrží spolu s objednáním.

f)     Před realizací objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky a informaci o zahájení realizace.

g)    Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit resp. zrušit objednávku nebo její část v případech, že se objednané zboží již nevyrábí, z důvodu vyprodání zásob a dále z jiných oprávněných důvodů, na základě kterých nelze objednávku realizovat. V těchto případech bude kupující neprodleně ze        strany prodávajícího kontaktován a další postup bude řešen dohodou obou stran.

h)     Objednávky je možné provádět po registraci zákazníka či jednorázově bez registrace.

i)     Do 14ti dnů od převzetí zboží můžete odstoupit od kupní smlouvy. Podrobně uvedeno dále v těchto obchodních podmínkách.

j)      Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

k)   Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. (viz dále oddíl „Záruka“)

2.  Dodací lhůta

a)    Základní dodací lhůta je od 2-3 pracovních dní u zboží skladem a 14-21 pracovních dní u zboží na objednávku od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud se tato doba prodlouží, bude kupující informován emailem.

b)     Při každé změně stavu objednávky kupujícího včetně její realizace systém automaticky generuje emailovou zprávu o stavu objednávky na e-mail kupujícího.

 

3.  Doprava a způsob platby

Základní informace k úhradě objednávky:
Číslo účtu: 228121511/0600 , moneta money bank
Variabilní symbol: číslo vaší objednávky 

Způsob doručení a možnosti plateb:

 • Česká pošta – Balík Do ruky 99 Kč , doba doručení: 2-3 pracovní dny u zboží skladem a 14-21 pracovních dní u zboží na objednávku od potvrzení objednávky prodávajícím. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.
 • Česká pošta – Balík Na poštu 99 Kč , doba doručení: 2-3 pracovní dny u zboží skladem a 14-21 pracovních dní u zboží na objednávku od potvrzení objednávky prodávajícím. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky na příslušné poště už nic neplatíte.

Všechny ceny dopravy jsou uváděny s DPH.

Reklamace způsobené při přepravě

 • Prodávající nezodpovídá za vady zboží způsobené na straně přepravce.
 • Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
 • V případě, že při převzetí kupující zjistí poškození obalu, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci u příslušného přepravce nejpozději do 24 hodin.

 

4.  Výměna nesprávné velikosti zboží

 Nelze vyměnit a reklamovat špatnou velikost u objednávky, jejíž předmětem je zboží upravené na přání na zákazníka.

5.  Odstoupení

 Nelze odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je zboží upravené na přání na zákazníka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

6.  Reklamace a záruka na zboží

a)     Případné reklamace prodávající vyřídí ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

b)    Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Zjištěné vady je kupující povinen neprodleně oznámit DirtyCustomCaps na uvedené kontaktní údaje písemně.

c)     Za vady vzniklé přepravcem prodávající neodpovídá.

d)    Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

e)     Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním či uchováváním
 • nesprávným ošetřováním

Postup při reklamaci:

 1.  informujte nás o reklamaci na e-mail info@dirtycustomcaps.cz
 2.  zboží zašlete jako obyčejný balík (ne na dobírku) na adresu uvedenou na dirtycustomcaps.cz
 3.  do balíku přiložte kopii objednávky nebo doklad o nabytí reklamovaného zboží.
 4. O Vaši reklamaci rozhodneme ihned nejpozději do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 5. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující, tedy spotřebitel, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

9.     Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zákazník vyplněním údajů při registraci souhlasí s tím, že DirtyCustomCaps.cz, jako správce, zpracuje uvedená data do databáze a může využívat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa k předávání aktuálních informací o nabízených službách. DirtyCustomCaps.cz se zavazuje, že osobní data získaná z registrace a objednávek, použije výhradně pro interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány žádným dalším subjektům, kromě případů vyžádání těchto údajů Policií ČR a Finančním úřadem.

 

 

10.         Kontaktní údaje

Provozovatel: Petr LisákIČ: 05461448
Sídlo: Mšenská 64, 46604, Jablonec nad Nisou
Kontaktní údaje: 602433423info@dirtycustomcaps.cz,

Adresa pro uplatnění reklamace:

DirtyCustomCaps.cz
Petr Lisák
Palackého 2323/13
Jablonec nad Nisou
46601

 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 28. 11. 2017.